Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni

Nasz Dział pracuje na rzecz wizerunku i marki uczelni. Naszą domeną jest organizacja wydarzeń i uroczystości uniwersyteckich, w tym imprez promujących Uniwersytet. Realizujemy kampanie reklamowe – wizerunkowe, rekrutacyjne i dotyczące oferty studiów. Prowadzimy sklep internetowy, w którym sprzedajemy uniwersyteckie materiały promocyjne.

Jednostki Uczelni  w naszym Biurze zamówią materiały promocyjne na organizowane przez siebie wydarzenia takie jak dni otwarte lub inne o charakterze ogólnouczelnianym. W razie potrzeby zapewniamy obsługę fotograficzną uroczystości, a także służymy fachową poradą
i pomocą.

Do zadań Działu Karier Studenckich i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach należy:

 • działalność w zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Uczelni, poprzez:
  • promowanie osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników, studentów, doktorantów;
  • współpracę z czasopismami i redakcjami,
  • udział w działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,
 • organizacja wydarzeń ogólnouczelnianych i wydziałowych oraz innych współorganizowanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • prowadzenie strony internatowej i mediów społecznościowych Uczelni oraz innych serwisów zewnętrznych zawierających informację o Uczelni;
 • koordynowanie działań mających na celu monitorowania karier zawodowych absolwentów SUM;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego, polegającego na pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz w odnalezieniu się na rynku pracy;
 • współpraca z Samorządem Studentów i organizacjami studenckimi działającymi
  w Uczelni przy organizacji wydarzeń, imprez, i innych akcji na rzecz studentów ujętych preliminarzem;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi oraz otoczeniem społeczno–gospodarczym oraz realizowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć;
 • prowadzenie sklepu internetowego, którym sprzedajemy uniwersyteckie materiały promocyjne, odzież, gadżety.

Living and studying standards in Katowice - Student's Questionnaire

Dear Students,

As foreign students constitute a significant part of the Medical University of Silesia community, the Nahda Foundation, in collaboration with the MUS authorities has decided to develop a questionnaire that will help to recognize the preferences, problems and expectations of medical students from abroad. The next stage of the project will be conducted among foreign students of the Silesian University and foreign residents of the city. We hope that learning about the needs of foreigners in Katowice will in the future allow us to convince the region's authorities to establish a place that would bring together representatives of diverse cultures, enabling dialogue and counteracting xenophobia and racism.

In the first section we ask about the reasons for coming to Poland and choosing the Silesian Medical University.

 

×

Dane kontaktowe

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni
Śląski Uniwersytet Medyczny

Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

email: biurokarier@sum.edu.pl